For tiden jobbes det med et prosjekt hvor vi er samlet 6 aktører fra Birkenes. Samarbeidet går ut på å løfte samarbeidet om helhetlige mat- og naturopplevelser. Dette er noe vi setter stor pris på. Utrolig gøy å løfte hverandre opp og frem på den måten. 

Vi er fire lokaltmatprodusenter, Skåre Gård, Slettene Hage, Tjamsland Gård og Røyland Gård. På turist og overnatting er det Flakk gård og Camp Flakksvann.

Birkenes har så utrolig mye å by på som vi håper å få «satt på kartet».